dr inż. Jacek Skudlarski

Dyscypliny KBN: Nauki rolnicze
Specjalności: Inżynieria rolnicza
Stopień naukowy: dr inż.

Zainteresowania naukowe:
ekonomiczno-techniczne aspekty pracy ciągników i maszyn rolniczych

Stanowisko i miejsce pracy
adiunkt, Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |